Організаційний комітет конференції


Голова оргкомітету:

Воловенко Юліан Михайлович - декан хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.х.н., професор

Співголова оргкомітету:

Куцевол Наталія Володимирівна - заступник декана хімічного факультету, д.х.н., професор

Павленко Вадим Олександрович - заступник декана хімічного факультету, к.х.н., доцент

Члени оргкомітету:

Запорожець Ольга Антонівна - завідувач кафедри аналітичної хімії, доктор хімічних наук, професор

Савченко Ірина Олександрівна - завідувач кафедри хімії ВМС, д.х.н., професор

Слободяник Микола Семенович - завідувач кафедри неорганічної хімії, д.х.н., професор, член-кор. НАН України

Фрицький Ігор Олегович - завідувач кафедри фізичної хімії, д.х.н., професор

Хиля Володимир Петрович - завідувач кафедри органічної хімії, д.х.н., професор, член-кор. НАН України

Секретар оргкомітету:

Москвіна Вікторія Сергіївна - к.х.н., науковий співробітник кафедри органічної хімії

Відповідальні за роботу секцій:

Аналітична хімія - Сумарокова Галина Сергіївна, інженер кафедри аналітичної хімії

Неорганічна хімія - Фесич Ігор Володимирович, молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії, к.х.н.

Органічна хімія - Григоренко Олександр Олегович, доцент кафедри органічної хімії, к.х.н.; Малець Єгор Сергійович, студент 4-го курсу кафедри органічної хімії

Фізична хімія - Вакалюк Анна Василівна, аспірантка кафедри фізичної хімії

Хімія високомолекулярних сполук - Полонська Яна, аспірантка кафедри хімії ВМС