Організаційний комітет конференції


Голова оргкомітету:

Воловенко Юліан Михайлович - декан хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.х.н., професор

Співголова оргкомітету:

Куцевол Наталія Володимирівна - заступник декана хімічного факультету, д.х.н., професор

Усенко Наталія Ігорівна - заступник декана хімічного факультету, к.х.н., доцент

Члени оргкомітету:

Тананайко Оксана Юріївна - завідувач кафедри аналітичної хімії, к.х.н., доцент

Савченко Ірина Олександрівна - завідувач кафедри хімії ВМС, д.х.н., професор

Слободяник Микола Семенович - завідувач кафедри неорганічної хімії, д.х.н., професор, член-кор. НАН України

Фрицький Ігор Олегович - завідувач кафедри фізичної хімії, д.х.н., професор

Хиля Володимир Петрович - завідувач кафедри органічної хімії, д.х.н., професор, член-кор. НАН України

Секретар оргкомітету:

Москвіна Вікторія Сергіївна - старший науковий співробітник кафедри органічної хімії, к.х.н.

Відповідальні за роботу секцій:

Аналітична хімія - Сумарокова Галина Сергіївна, інженер кафедри аналітичної хімії

Неорганічна хімія - Фесич Ігор Володимирович, науковий співробітник кафедри неорганічної хімії, к.х.н.

Органічна хімія - Григоренко Олександр Олегович, доцент кафедри органічної хімії, д.х.н.; Тихонюк Олена Іванівна, аспірантка 1 р.н.

Фізична хімія - Вакалюк Анна Василівна, молодший науковий співробітник кафедри фізичної хімії, к.х.н.

Хімія високомолекулярних сполук - Харченко Оксана Георгіївна, молодший науковий співробітник кафедри хімії ВМС, к.х.н.