Органічна   Неорганічна   Аналітична   Фізична   Хімія ВМС  
2003 2004 2005 2006 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Перші місця:

Синтез хірального трициклічного аналогу проліну - похідного камфори
Горічко М.В., Григоренко О.О., Комаров І.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Synthesis and Spectral Properties of Merocyanines Based on Malonodinitrile and Barbituric Acid
Kulinich A.V., Derevyanko N.A., Ishchenko A.A.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Другі місця:

Синтез та будова адуктів 5-метил-5н-ізоіндоло[2,1-а]бензімідазолу з похідними малеініміду
Войтенко З.В., Лясковський В.В., Гаєвий Б.В., Jaud J.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Синтез похідних 4-тіазолідонів та тіазолотріазолів, як перспективних сполук з протитуберкульозною та протимікробною дією
Кардопольцев А.С.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Треті місця:

Тиадиазольные аналоги изофлавонов и их взаимодействие с гидразин-гидратом и фенилгидразином
Семенюченко В.В., Шокол Т.В., Хиля В.П.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Вплив температури на кінетику реакції епіхлоргідрину з м-заміщеними бензойними кислотами в присутності тетраетиламоній броміду
Беспалько Ю.М., Синельникова М.А., Швед О.М.
Донецький національний університет
α-цианохалконы и их взаимодействие с фенилгидразином
Колосов М.А., Колос Н.Н., Орлов В. Д.
Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
Реакционная способность некоторых производных квадратной кислоты
Татарец А.Л., Замигайло О.Ю.
НТК "Інститут монокристалів", Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України
Первый случай применения формильных производных бензо- и дибензокраун-эфиров в реакции родионова
Городний А.П., Григораш Р.Я.
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
Циклофаны, содержащие фрагменты флуоренона и стильбена: новый класс перспективных макроциклических рецепторов
Ляпунов А.Ю., Кириченко Т.И., Кулыгина Е.Ю., Фонарь М.С., Лукьяненко Н.Г.
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України
Арилювання 3-фуранкарбальдегіду та метилового естеру 2-метил-3-фуранкарбонової кислоти
Литвин Р.З., Горак Ю.І., Матійчук В.С.
Львівський національний університет імені Івана Франка
2-тиазолилгидразоны ряда 3-амино-1н-1-изоиндолона
Гордиенко О.В., Бийцева А.В., Корнилов М.Ю.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Синтез 4-(2-бензофураніл)- та 4-диалкіламінометилкумаринів
Левенець О.В., Фрасинюк М.С., Хиля В.П.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка